Navnenyt

Arbejdsgivere får carte blanche til at tvinge ansatte til coronatest

Et nyt lovforslag der giver arbejdsgiveren ret til at tvinge medarbejdere til at lade sig teste for corona kan blive stemt igennem i Folketinget.

Regeringen er parat til at tvinge medarbejdere til at lade sig teste for covid-19, hvis arbejdsgiveren ønsker det. HK Handel efterlyser veldefinerede rammer for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve ansatte testet.

Regeringen vil med et nyt lovforslag gøre det muligt for landets arbejdsgivere at tvinge medarbejdere til at lade sig teste for covid-19. Nægter medarbejderen, kan det fremover medføre en fyreseddel, hvis lovforslaget bliver stemt igennem i Folketinget.

Det vækker stor bekymring i HK Handel, som organiserer tusindvis af de butiks-, kontor- og lageransatte, der lige nu arbejder for, at danskerne fortsat kan købe ind i velassorterede butikker landet over trods corona.

– Vi er nødt til at slå fast, at man først og fremmest sælger sin arbejdskraft og ikke hele sin sjæl og sit legeme, når man indgår i et ansættelsesforhold. Vi synes, at det er foruroligende, at arbejdsgiverne fremover kan tvinge medarbejderne til at lade sig teste for corona uden, at der ligger en sundhedsfaglig begrundelse bag, siger Per Tønnesen, formand for HK Handel.

Et problem for retsstaten

HK Handel er stærkt kritiske over for, at lovforslaget bliver fremsat uden en formel høringsproces, der giver offentligheden og interessenter som patientforeninger og menneskerettighedsorganisationer mulighed for at præge den kommende lov.

– I HK Handel er vi selvfølgelig med på, at vi i Danmark og i resten af verden står i en usædvanlig situation, der kræver særlige og hurtige lovgivningsmæssige tiltag. Men vi er altså stadig en retsstat. Det kan ikke nytte noget, at vi sætter grundlæggende demokratiske spilleregler over styr. En høringsproces skal jo netop sikre, at vi får lovgivning af høj kvalitet, som ikke rammer forkert. Der bør være tid til at gøre tingene ordentligt, siger Per Tønnesen.

Han understreger, at HK Handel ikke generelt er imod, at arbejdsgiverne skal kunne pålægge medarbejderne at lade sig teste for covid-19 i visse tilfælde. Men det bør ske på baggrund af en velunderbygget mistanke om, at den pågældende eksempelvis kan være smittebærer. Det kan også give mening at påbyde coronatest ved smitteudbrud på en virksomhed.

Ikke carte blanche til tvungen test

Derfor har HK Handel løbende været i dialog med Beskæftigelsesministeriet for at sikre, at det nye lovforslag ikke giver alle arbejdsgivere carte blanche til at tvinge en hvilken som helst medarbejder til at lade sig teste. Det er desværre ikke lykkedes.

Stod det til HK Handel, burde adgangen til at kræve test være afgrænset. For eksempel kunne man kræve, at en test skal være anbefalet af sundhedsmyndighederne i det konkrete tilfælde. Og i det mindste burde man kunne kræve, at der forelå en konkret begrundet mistanke om smitteudbrud i virksomheden.

Som lovforslaget foreligger nu, kan HK HANDEL ikke pege på et eneste tilfælde, hvor det vil være usagligt at kræve en medarbejder testet, så længe arbejdsgiveren blot angiver, at det kan begrænse smittespredning.

– Vi er efterhånden mere end otte måneder inde i coronakrisen, og lovgivningsmæssigt agerer myndighederne fortsat med dårligt forberedte lovforslag, der kommer til at skabe usikkerhed og bekymring på arbejdspladserne og i samfundet. Jeg er bange for, hvad det næste bliver – tvungen influenzavaccine, tvungen afgivelse af helbredsoplysninger og lignende. Derfor er det kun rimeligt, at vi kræver velbegrundet lovgivning, hvis vi skal kunne bakke op om et så vidtgående tiltag som dette, fastslår Per Tønnesen.

Kommentarer